سایت به دلیل مشکلات فنی چند روزی تعطیل خواهد بود

متاسفانه به دلیل مشکلات فنی که به دلیل حمله بد افزارهای باجگیر به سایت ایجاد شده چند روزی در حال تعمیرات هستیم

حد اکثر زمان پیش بینی شده برای رفع این مشکل یک هفته است

— ضمن پوزش بابت مشکل پیش آمده ، از صبر و همکاری شما ممنونیم

ارتباط از طریق واتس آپ